ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพภูมิอากาศของโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากฝีมือของมนุษย์เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อมนุษย์ต้องการที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองก็จำเป็นที่จะต้องเบียดเบียนโลกหรือธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการ และเมื่อธรรมชาติโดนทำร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ สภาวะต่างๆ ก็เสียสมดุลไปและส่งผลไปยังสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับโลกในปัจจุบันนี้ที่ทุกคนบนโลกเองก็สามารถที่จะสัมผัสได้ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นัก

สิ่งแรกที่สามารถสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศก็คือ โลกเองมีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากการที่เกิดก๊าซเรือนกระจกต่อชั้นบรรยากาศของโลก ส่งผลให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อน เมื่อเกิดเป็นภาวะโลกร้อนอากาศในพื้นที่ต่างๆ ก็ร้อนมากขึ้น อุณหภูมิสูงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์โลกเป็นอย่างมาก เมื่ออากาศร้อนก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถคลายร้อนได้ แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งใช้เทคโนโลยีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับโลกมากเท่านั้น มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คนเราจะเปิดแอร์เป็นระยะเวลานานๆ เพื่อผ่อนคลายความร้อน แต่เมื่อเปิดนานเข้ามันก็จะส่งผลกระทบต่อโลกเราในทางกลับกันด้วย หรือจะเป็นในช่วงที่เป็นฤดูฝนบ่อยครั้งที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือในบางครั้งฝนก็ตกหนักมากเกินไปจนทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เองก็เป็นผลมาจกสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันของโลกที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก เกิดพายุใหญ่ เกิดความผันแปรของธรรมชาติต่างๆ นานาชนิดที่ว่าบางครั้งแทบจะตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียว

หรือถ้าหากเป็นหน้าหนาวสำหรับบางประเทศที่อยู่ในโซนหนาวก็จะรู้สึกว่าในแต่ละปีนั้นอากาศหนาวมากขึ้นทุกครั้งๆ ซึ่งก็ส่งผลมาจากการที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงในสภาวะภูมิอากาศมากขึ้นความหนาวเย็นของอากาศก็มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน นี่ยังไม่รวมในเรื่องของการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มมากขึ้นในทุกปีก็เป็นผลสืบเนืองมาจากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไป และถ้าหากเป็นแบบนี้บ่อยๆ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อโลกอย่างแน่นอน สิ่งที่มนุษย์จะสามารถทำได้ตอนนี้มากที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเบียดเบียนธรรมชาติมากจนธรรมชาติต้องส่งสัญญาณเตือนมาเป็นสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน ค่อยลงมือทำทีละเล็กทีละน้อย แม้อาจจะไม่มีใครสนใจแต่ตัวเราเองก็ย่อมรู้ตัวเองว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโลกใบนี้แล้ว