สาเหตุสำคัญที่โลกตกอยู่ในภาวะโลกร้อน

เมื่อพูดถึงภาวะโลกร้อนทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับคำๆ นี้เป็นอย่างดี เพราะมันเป็นสาเหตุหลักที่เริ่มมีการรณรงค์ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดูแลรักษาโลกให้มากขึ้น ยิ่งโลกพัฒนาไปไกลมากเท่าไหร่เรื่องของความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นต่อโลกก็มีมากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมนุษย์เองที่พยายามพัฒนาสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้จนบางครั้งไม่ได้ให้ความสนใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกเลยแม้แต่น้อย

ภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่ก๊าซเรือนกระจกมีอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกมาเกินไปจนทำให้แสงแดดที่ถูกสาดส่องเข้ามายังโลกไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับไปยังด้านนอกได้ เมื่อสะท้อนกลับไปไม่ได้ความร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะถูกวนเวียนอยู่ในโลก ซึ่งตัวการสำคัญก็อย่างที่บอกไปว่ามนุษย์นี่เองคือคนที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากที่สุดเพื่อนำพลังงานต่างๆ มาใช้ให้เกิดความสะดวกสบาย ก๊าซที่สำคัญในการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจัยหลักก็มาจากการเผาไหม้ยิ่งถ้าหากว่าเราใช้พลังงานบนโลกนี้มากขึ้นเท่าไหร่ ภาวะเรือนกระจกก็จะเกิดมากขึ้นตามเท่านั้น และยิ่งในโลกยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไปไกลภายะโลกร้อนก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากกับการที่ภาวะตรงนี้จะลดลงในอนาคต เพราะนับวันคนเราเองก็ต้องการพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น

พฤติกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

  1. การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีต้นไม้ที่จะช่วยในการผลิตการออกซิเจนและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเพิ่มมากขึ้น
  2. ควันจากท่อไอเสียในการใช้รถยนต์จะปล่อยก๊าซโอโซนออกมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อโลกอย่างแน่นอน
  3. มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งมีต้นต่อมาจากถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
  4. การใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟม พลาสติก ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
  5. การเลือกใช้สิ่งอำนวยคามสะดวกต่างๆ เกินความจำเป็น อาทิ เปิดแอร์หลายๆ ตัวในห้องเดียว, เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้

สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกนั้นก็คงต้องไม่ต้องย้ำหรือว่าอธิบายอะไรกันให้มากความ เพราะตัวการสำคัญก็คือมนุษย์อย่างที่ได้บอกไป ยิ่งคนเราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากเท่าไหร่โลกของเราก็จะยิ่งแย่ลงมากเท่านั้น และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดเสมอว่าใช้แค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์หากไม่อยากให้โลกแย่ไปมากกว่านี้ต้องร่วมมือร่วมใจลดโลกร้อน