10 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศของโลก

 

สภาพภูมิอากาศของโลกโดยปกติแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าก็จะมีช่วงฤดูกาลต่างๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับโลกใบนี้ อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายๆ อย่างทำให้โลกของเราเองสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศได้มากขึ้นทุกวัน และนี่คือ 10 สาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

  1. พลังงานของดวงอาทิตย์เกิดการเปลี่ยนแปลง – ปกติแล้วดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีความร้อนมายังโลกแต่เมื่อไม่สามารถที่จะดึงความร้อนนั้นกลับออกไปได้จากปัญหาก๊าซเรือนกระจกทำให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
  2. การระเบิดขึ้นของภูเขาไฟ – เมื่อเกิดการระเบิดขึ้นพวกเถ้าถ่าน ก๊าซในภูเขาไฟ ฝุ่นละอองต่างๆ จะถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกอย่างชัดเจน
  3. การใช้พลังงานของมนุษย์มากเกินความจำเป็น – ยิ่งใช้พลังงานมากเท่าไหร่ก๊าซที่ถูกปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก็ยิ่งมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะต่างๆ ของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งใช้มากอากาศก็เปลี่ยนแปลงมาก
  4. การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม – ถือว่าการใช้พลังงานในครัวเรือนดูด้อยไปเลยเมื่อเจอกับการใช้พลังงานของระบบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเดียวกันในการทำให้โลกมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
  5. การตัดไม้ทำลายป่า – นี่ก็จัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะยิ่งต้นไม้ลดน้อยลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น และส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไป
  6. การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ – ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือทะเลยิ่งมีมนุษย์บุกรุกเข้าไปมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าทำลายความเป็นธรรมชาติมากขึ้นและส่งผลทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  7. เกี่ยวกับการขนส่งและยานพาหนะ – ก๊าซพิษจากท่อไอเสียในยานพาหนะประเภทต่างๆ ส่งผลโดยตรงเช่นเดียวกันกับภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากในอนาคตที่แนวโน้มการใช้ยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
  8. การเปลี่ยนแปลงในด้านของระบบการเกษตร – การใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มมากขึ้น หรือการใช้เครื่องจักรในการทำการเกษตรมากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดก๊าซเสียที่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกด้วยเช่นเดียวกัน
  9. การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก – ไม่วาจะเป็นพลาสติกหรือโฟมเมื่อใช้แล้วไม่สามารถย่อยลลายได้ในทันทีก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แย่ลงเรื่อยๆ
  10. พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว – สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากความเห็นแก่ตัวและต้องการความสะดวกสบายของมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากเท่านั้น