Tag Archives: ขุดเจาะน้ำมัน

Climate change

พูดถึงเรื่องสภาพของภูมิอากาศเราในปัจจุบัน มีการสำรวจจากนักสำรวจภูมิอากาศโลกได้บอกไว้ว่า สภาพของชั้นบรรยากาศโลกของเราในปัจจุบัน กำลังถูกทำลายไปอย่างช้าๆ เนื่องจากหลายสาเหตุ หลักๆแล้วเป็นฝีมือของมนุษย์เราทั้งนั้น สาเหตุหลักที่ชั้นบรรยากาศเริ่มจะสูญเสียสมดุลได้แก่climate-change2

  1. การเผาเชื้อเพลิง การเผาเชื้อเพลิงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อากาศของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง สารเคมีที่ระเหยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้ทำลายออกซิเจนบางส่วนจึงเกิดการสะสมของมลพิษในชั้นบรรยากาศมากขึ้นทุกวันๆ
  2. การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์ยังคงกระทำกันอยู่ทุกวัน และส่วนน้อยที่จะมีการปลูกต้นไม่เพื่อทดแทนการทำลายป่าอย่างจริงจัง การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างความเจริญเข้ามาในสถานที่พักอาศัย ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติโดยตรง พื้นดินที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นน้ำได้กลายเป็นดินที่ต้องถล่มแบบไม่มีใครคาดคิดเพราะสาเหตุของการตัดต้นไม้ ทำให้ดินไม่มีความแข็งแรง
  3. การขุดเจาะน้ำมัน การขุดเจาะน้ำมันส่งผลต่อธรรมชาติโดยตรงเช่นกัน การขุดเจาะน้ำมัน ทำให้แกนกลางของโลกขาดความสมดุล พลังงานเชื่อเพลิงที่โดนมนุษย์นำไปใช้จะไม่มีทางหันคืนกลับมาได้เลย มีแต่สลายไปจากโลกของเราเท่านั้น น้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติแห่งหนึ่งที่ถูกค้นพบจากใต้ดิน หรือในทะเลลึก การขุดเจาะน้ำมันหลายๆแห่ง อาจจะส่งผลให้ดินทรุดลงได้โดยที่เรายังไม่รู้ตัว

สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นการทำลายธรรมชาติโดยตรงทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยตรง อากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะทำให้โลกของเรานั้นควบคุมฤดูกาลไม่ได้ อย่างเช่นประเทศไทยของเราเอง หากมองย้อนกลับไป มี 3 ฤดู เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นมีเพียงแค่ฤดูร้อนเพียงแค่ฤดูเดียวเท่านั้น