Tag Archives: ตัดต้นไม้


เมื่อหลายสิบปีก่อน โลกของเราล้วนมีแต่ต้นไม้และธรรมชาติ ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แม่น้ำลำธารสามารถดื่มได้แบบไม่ติดใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ อากาศที่มีฤดูของธรรมชาติหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในแต่ละ 4 เดือน ล้วนมีแต่ความสุข อากาศที่หายใจเข้าออกได้แบบเต็มที่ เท่าที่ปอดของเราจะรับเข้าไปได้ สิ่งเหล่านั้นกำลังจะหมดไป จากความทรงจำของเราต่อไปนี้ และไปจนถึงอนาคต หากเรายังไม่รู้ว่าการทำลายธรรมชาตินั้นรุนแรงแค่ไหน วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ที่กำลังเป็นไปอย่างปกติ มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างธรรมชาติขึ้น แต่กลับกัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้มนุษย์นั้นมีชีวิตขึ้นมาได้ กลายเป็นว่าทุกวันนี้ มนุษย์ กำลังทำลายธรรมชาติทั้งที่ตั้งใจ และไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังตามมานั้นคืออะไร

cut forest
ความเจริญมุ่งหน้าเข้าสู่ชีวิตของเรารวดเร็ว พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างที่อยู่ก็เช่นเดียวกันลุกล้ำธรรมชาติมากขึ้นไปทุกทีๆ ตัดไม้เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้เกิดความเจริญ แต่ไม่คำนึงผลกระทบ ทุกวันนี้มีการตัดไม่เพื่อนำไปใช้ในการสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น ตึกที่กำลังถูกมนุษย์สร้างขึ้นเรื่อยๆ และพื้นที่ป่าก็ลดถอยลงไปเช่นกัน การอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้โลกของเรานั้นน่าอยู่ และมีอากาศที่บริสุทธิ์ นั้นทำได้ยาก แต่ไม่ถึงกับจะทำไม่ได้ หากพวกเรานั้นร่วมมือกัน ปลูกป่าให้มากขึ้น ลดการใช้ไฟฟ้า ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ หากทำได้เช่นนี้กันทุกครอบครัว อีกไม่นาน ธรรมชาติก็จะกลับมาสู่โลกของเราได้อย่างที่เคยเป็นเมื่อ 10 กว่าปีก่อนหน้านี้