บรรยากาศของโลกเรานั้น มีการหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นๆ จะยาวหรือสั้นแค่นั้นเอง ตัวอย่างสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เช่น การระเบิดภูเขาไฟ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเดือนเดียว การพุ่งชนของดาวเคราะห์ หรืออุกาบาตร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึง 25 ปี รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของทวีป และการเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันอาจจะเกิดภายในพันปี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาทั้งหมด มีอายุในการหมุนเวียนในแต่ระรอบของตัวมันเอง

Ocean

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศ

ปัจจัยที่ทำให้อากาศของโลกเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ และวงโคจรของโลก ส่วนปัจจัยานในได้แก่ ก๊าซในชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกพอสรุปรวมได้ดังต่อไปนี้

  • พลังงานจากดวงอาทิตย์
  • วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
  • องค์ประกอบอื่นๆของบรรยากาศ
  • น้ำในแม่น้ำของมหาสมุทร
  • ขั้วโลกเหนือที่มีน้ำแข็งมาก
  • เปลือกโลก

ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นคือปัจจัยที่อยู่ภายนอกโลกที่สามารถทำให้ชั้นบรรยากาศในโลกของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากดวงอาทิตย์ พลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์ส่งผลต่อโลกของเรา ด้วนอุณหภูมิความร้อนที่ไม่คงที่ ลักษณะของดวงอาทิตย์ขยายตัวขึ้นใหญ่ ทำให้เกิดการเผาไหม้ก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ภายใน เมื่อผิวของดวงอาทิตย์ใหญ่ขึ้น แสงสว่างมากขึ้น ทำให้ความร้อนนั้นมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

น้ำในมหาสมุทร เป็นอีกหนึ่งตัวแปลที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ น้ำจากมหาสมุทร ไปจนถึงความเค็มของน้ำทะเล มีส่วนสร้างให้เกิดประจุเผาไหม้ของความร้อนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยแท้จริง ผลกระทบต่อภูมิอากาศบนพื้นทวีปโดยตรง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลกเราด้วยระยะเวลา 500 – 2,000 ปี

maxresdefault

ในปัจจุบันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์อย่างเรานั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกิน สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราแบบไม่รู้ตัว และอาจจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายของเราได้ในอนาคต สังคมไทยในสมัยนี้ต่างเร่งรีบแข่งขันกัน แย่งกันกิน แย่งกันทำงาน ทุกอย่างล้วนถูกบังคับโดยเวลา การรับประทานอาหารก็เช่นกัน อาหารที่ทุกคนทานเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามร้านหรูๆ หรืออาหารตามข้างทาง ล้วนมีสารพิษเจือปนอยู่ทั้งนั้น มลพิษที่ว่า คืออะไร มลพิษ ที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมาจากไหน มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มลพิษคือ สารเคมีที่มนุษย์ก่อขึ้น เช่น ท่อไอเสีย หรือควันที่ออกมาจากเครื่องยนต์ ที่เราคุ้นเคยกันทุกวัน สิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะมองข้าม การหายใจสูดดมสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆ ร่างกายของเราอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้

pollution

มลพิษที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ อากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนั้น มีสิ่งที่เรียกว่า มลพิษอยู่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อากาศ และชั้นบรรยากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากอยู่พอสมควร อุณหภูมิที่ไม่คงที่ของแต่ละสถานที่ บ่งบอกถึงภัยอันตรายที่เข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น อากาศที่ร้อนมากถึงมากที่สุด มาจากสารพิษที่ปล่อยกันออกมาตลอดทั้งวัน บางแห่งที่มีรถยนต์หรือรถโดยสารมาก อากาศในจุดนั้นจะมีการถ่ายเทได้น้อย มีการหมุนเวียนอยู่ในสถานที่นั้นๆ ทำให้พื้นที่จุดนั้นร้อนกว่าที่อื่นที่ไม่มีรถยนต์ จุดที่มีอากาศร้อนชื้นส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์โดยตรง ร่างกายอาจอ่อนแรง ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดน้อยลง และอาจจะผลถึงโรคต่างๆที่กำลังจะตามมา

https://www.climate-justice-action.org


เมื่อหลายสิบปีก่อน โลกของเราล้วนมีแต่ต้นไม้และธรรมชาติ ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แม่น้ำลำธารสามารถดื่มได้แบบไม่ติดใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ อากาศที่มีฤดูของธรรมชาติหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในแต่ละ 4 เดือน ล้วนมีแต่ความสุข อากาศที่หายใจเข้าออกได้แบบเต็มที่ เท่าที่ปอดของเราจะรับเข้าไปได้ สิ่งเหล่านั้นกำลังจะหมดไป จากความทรงจำของเราต่อไปนี้ และไปจนถึงอนาคต หากเรายังไม่รู้ว่าการทำลายธรรมชาตินั้นรุนแรงแค่ไหน วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ที่กำลังเป็นไปอย่างปกติ มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างธรรมชาติขึ้น แต่กลับกัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้มนุษย์นั้นมีชีวิตขึ้นมาได้ กลายเป็นว่าทุกวันนี้ มนุษย์ กำลังทำลายธรรมชาติทั้งที่ตั้งใจ และไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังตามมานั้นคืออะไร

cut forest
ความเจริญมุ่งหน้าเข้าสู่ชีวิตของเรารวดเร็ว พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างที่อยู่ก็เช่นเดียวกันลุกล้ำธรรมชาติมากขึ้นไปทุกทีๆ ตัดไม้เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้เกิดความเจริญ แต่ไม่คำนึงผลกระทบ ทุกวันนี้มีการตัดไม่เพื่อนำไปใช้ในการสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น ตึกที่กำลังถูกมนุษย์สร้างขึ้นเรื่อยๆ และพื้นที่ป่าก็ลดถอยลงไปเช่นกัน การอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้โลกของเรานั้นน่าอยู่ และมีอากาศที่บริสุทธิ์ นั้นทำได้ยาก แต่ไม่ถึงกับจะทำไม่ได้ หากพวกเรานั้นร่วมมือกัน ปลูกป่าให้มากขึ้น ลดการใช้ไฟฟ้า ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ หากทำได้เช่นนี้กันทุกครอบครัว อีกไม่นาน ธรรมชาติก็จะกลับมาสู่โลกของเราได้อย่างที่เคยเป็นเมื่อ 10 กว่าปีก่อนหน้านี้