maxresdefault

ในปัจจุบันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์อย่างเรานั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกิน สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราแบบไม่รู้ตัว และอาจจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายของเราได้ในอนาคต สังคมไทยในสมัยนี้ต่างเร่งรีบแข่งขันกัน แย่งกันกิน แย่งกันทำงาน ทุกอย่างล้วนถูกบังคับโดยเวลา การรับประทานอาหารก็เช่นกัน อาหารที่ทุกคนทานเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามร้านหรูๆ หรืออาหารตามข้างทาง ล้วนมีสารพิษเจือปนอยู่ทั้งนั้น มลพิษที่ว่า คืออะไร มลพิษ ที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมาจากไหน มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มลพิษคือ สารเคมีที่มนุษย์ก่อขึ้น เช่น ท่อไอเสีย หรือควันที่ออกมาจากเครื่องยนต์ ที่เราคุ้นเคยกันทุกวัน สิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะมองข้าม การหายใจสูดดมสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆ ร่างกายของเราอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้

pollution

มลพิษที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ อากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนั้น มีสิ่งที่เรียกว่า มลพิษอยู่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อากาศ และชั้นบรรยากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากอยู่พอสมควร อุณหภูมิที่ไม่คงที่ของแต่ละสถานที่ บ่งบอกถึงภัยอันตรายที่เข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น อากาศที่ร้อนมากถึงมากที่สุด มาจากสารพิษที่ปล่อยกันออกมาตลอดทั้งวัน บางแห่งที่มีรถยนต์หรือรถโดยสารมาก อากาศในจุดนั้นจะมีการถ่ายเทได้น้อย มีการหมุนเวียนอยู่ในสถานที่นั้นๆ ทำให้พื้นที่จุดนั้นร้อนกว่าที่อื่นที่ไม่มีรถยนต์ จุดที่มีอากาศร้อนชื้นส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์โดยตรง ร่างกายอาจอ่อนแรง ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดน้อยลง และอาจจะผลถึงโรคต่างๆที่กำลังจะตามมา

https://www.climate-justice-action.org


เมื่อหลายสิบปีก่อน โลกของเราล้วนมีแต่ต้นไม้และธรรมชาติ ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แม่น้ำลำธารสามารถดื่มได้แบบไม่ติดใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ อากาศที่มีฤดูของธรรมชาติหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในแต่ละ 4 เดือน ล้วนมีแต่ความสุข อากาศที่หายใจเข้าออกได้แบบเต็มที่ เท่าที่ปอดของเราจะรับเข้าไปได้ สิ่งเหล่านั้นกำลังจะหมดไป จากความทรงจำของเราต่อไปนี้ และไปจนถึงอนาคต หากเรายังไม่รู้ว่าการทำลายธรรมชาตินั้นรุนแรงแค่ไหน วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ที่กำลังเป็นไปอย่างปกติ มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างธรรมชาติขึ้น แต่กลับกัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้มนุษย์นั้นมีชีวิตขึ้นมาได้ กลายเป็นว่าทุกวันนี้ มนุษย์ กำลังทำลายธรรมชาติทั้งที่ตั้งใจ และไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังตามมานั้นคืออะไร

cut forest
ความเจริญมุ่งหน้าเข้าสู่ชีวิตของเรารวดเร็ว พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างที่อยู่ก็เช่นเดียวกันลุกล้ำธรรมชาติมากขึ้นไปทุกทีๆ ตัดไม้เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้เกิดความเจริญ แต่ไม่คำนึงผลกระทบ ทุกวันนี้มีการตัดไม่เพื่อนำไปใช้ในการสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น ตึกที่กำลังถูกมนุษย์สร้างขึ้นเรื่อยๆ และพื้นที่ป่าก็ลดถอยลงไปเช่นกัน การอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้โลกของเรานั้นน่าอยู่ และมีอากาศที่บริสุทธิ์ นั้นทำได้ยาก แต่ไม่ถึงกับจะทำไม่ได้ หากพวกเรานั้นร่วมมือกัน ปลูกป่าให้มากขึ้น ลดการใช้ไฟฟ้า ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ หากทำได้เช่นนี้กันทุกครอบครัว อีกไม่นาน ธรรมชาติก็จะกลับมาสู่โลกของเราได้อย่างที่เคยเป็นเมื่อ 10 กว่าปีก่อนหน้านี้

Climate change

พูดถึงเรื่องสภาพของภูมิอากาศเราในปัจจุบัน มีการสำรวจจากนักสำรวจภูมิอากาศโลกได้บอกไว้ว่า สภาพของชั้นบรรยากาศโลกของเราในปัจจุบัน กำลังถูกทำลายไปอย่างช้าๆ เนื่องจากหลายสาเหตุ หลักๆแล้วเป็นฝีมือของมนุษย์เราทั้งนั้น สาเหตุหลักที่ชั้นบรรยากาศเริ่มจะสูญเสียสมดุลได้แก่climate-change2

  1. การเผาเชื้อเพลิง การเผาเชื้อเพลิงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อากาศของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง สารเคมีที่ระเหยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้ทำลายออกซิเจนบางส่วนจึงเกิดการสะสมของมลพิษในชั้นบรรยากาศมากขึ้นทุกวันๆ
  2. การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์ยังคงกระทำกันอยู่ทุกวัน และส่วนน้อยที่จะมีการปลูกต้นไม่เพื่อทดแทนการทำลายป่าอย่างจริงจัง การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างความเจริญเข้ามาในสถานที่พักอาศัย ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติโดยตรง พื้นดินที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นน้ำได้กลายเป็นดินที่ต้องถล่มแบบไม่มีใครคาดคิดเพราะสาเหตุของการตัดต้นไม้ ทำให้ดินไม่มีความแข็งแรง
  3. การขุดเจาะน้ำมัน การขุดเจาะน้ำมันส่งผลต่อธรรมชาติโดยตรงเช่นกัน การขุดเจาะน้ำมัน ทำให้แกนกลางของโลกขาดความสมดุล พลังงานเชื่อเพลิงที่โดนมนุษย์นำไปใช้จะไม่มีทางหันคืนกลับมาได้เลย มีแต่สลายไปจากโลกของเราเท่านั้น น้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติแห่งหนึ่งที่ถูกค้นพบจากใต้ดิน หรือในทะเลลึก การขุดเจาะน้ำมันหลายๆแห่ง อาจจะส่งผลให้ดินทรุดลงได้โดยที่เรายังไม่รู้ตัว

สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นการทำลายธรรมชาติโดยตรงทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยตรง อากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะทำให้โลกของเรานั้นควบคุมฤดูกาลไม่ได้ อย่างเช่นประเทศไทยของเราเอง หากมองย้อนกลับไป มี 3 ฤดู เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นมีเพียงแค่ฤดูร้อนเพียงแค่ฤดูเดียวเท่านั้น